04 de abril de 2019

CAMPAMENTOS URBANOS SEMANA SANTA

Foto noticia

Semana Santa – Campamentos Urbanos Noain
DEL 23 AL 26 DE ABRIL
TEMÁTICA: “Las maravillas del mundo”
EDAD: De 3 a 12 años
(participantes nacidas/os del 2007 al 2015)
LUGAR: Noáin, Colegio Público San Miguel
TARIFAS POR TODO EL CAMPAMENTO (4 DÍAS)

1 HIJA/O INSCRITA/O MÁS DE 1 HIJA/O INSCRITA/O
40€ 30€

INFORMACIÓN e INSCRIPCIONES: 4, 5, 8, 9 y10 de abril
VÍA TELÉFONO: 649909519 de 10.00-13.00 de la mañana
VÍA WEB: www.campamentosdenoain.wordpress.com
30 Plazas limitadas. Adjudicación de plazas por orden de inscripción.
En caso de completarse las plazas, se priorizarán personas empadronadas en los Municipios de la Mancomunidad
Aste Santuko – Noaineko Hiri Kanpaldiak
Apiraleren 23tik 26ra
gaia: “Munduku Mirariak”
3 ETA 12 URTE BITARTEAN
(2007 ETA 2015 URTEEN BITARTEAN JAIO DIREN PERTSONAK)
LEKUA: Noain, San Miguel Ikastetxe Publikoa
CAMPALDIAREN PREZIOAK (4 EGUN)

IZEN EMANDAKO IZEN EMANDAKO SEMA/ALABA 1 BAINO GEHIAGO
40€ 30€

IZEN EMATE ETA ARGIBIDEAK: Apirilak 4, 5, 8, 9 eta 10 bitartean
TELEFONOZ: 649909519 10etatik 13etara
WEB ORRIAREN BITARTEZ: www.campamentosdenoain.wordpress.com
30 plaza mugatuak. Esleipenak izen emate ordenaren arabera egingo dira.
Plazak betez gero, Mankomunitateko herrietan erroldutako pertsonak

Volver arriba