Ordenantzak eta araudiak

01 – ORDENANTZA FISKAL OROKORRA (Tamaina 66 Kb)

02 – KONTRIBUZIO BEREZIEN ORDENANTZA FISKAL OROKORRA (Tamaina 36 Kb)

03 – ORDENANTZA FISKALA, AGIRIAK LUZATU ETA TRAMITATZEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 19 Kb)

04 – ORDENANTZA FISKALA, IREKITZEKO LIZENTZIEN TASAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 51Kb)

05 – ORDENANTZA, ERABILERA PUBLIKOKO LURRETAN ZANGAK IREKITZEKO ETA EREMU PUBLIKOKO ZOLADURAN EDO ESPALOIETAN EDOZEIN MUGIMENDU EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 17 Kb)

06.0 – UDALAREN KIROL INSTALAZIOAK ERABILTZEKO PREZIO PUBLIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 42 Kb)

06.1.- ASKALDEGIKO INSTALAZIOAK ERABILTZEKO ARAUAK (IGERILEKU-DENBORALDITIK KANPO) (Tamaina 12 Kb)

06.2_BERIAIN UDAL-PISTZINEN FUNTZIONAMENDU ARAUDIA (BARNE-ARAUBIDEKO ARAUAK) (tamaina 53 Kb)

06.3 BERIAIN ALDE ZAHARREKO UDAL PILOTALEKUAREN ERABILERA ARAUTZEN DUEN ARAUDIA (Tamaina 57 Kb)

06.4 KIROL PISTA ESTALIA ERABILTZEKO ARAUDIA (Tamaina 54 Kb)

07.0 – EREMU PUBLIKOKO ETA HERRILURRETAKO ZORU, HEGALKIN ETA ZORUPEKO APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (Tamaina 21 Kb)

07.1.- MERKATARITZA EZ EGONKORRA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA (Tamaina 50 Kb)

07.2 – ORDENANTZA FISKALA, HERRIKO JABARI PUBLIKOKO ZORUAN, HEGALKINEAN ETA ZORUPEAN HORNIDURA ZERBITZUAK USTIATZEN DITUZTEN ENPRESEN APROBETXAMENDU BEREZIEN TASAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 24 Kb)

08 – ORDENANTZA, BERIAINGO HERRILURRETAKO LURSAILEN ERABILERA ARAUTZEN DUENA (Tamaina 29 Kb)

09 – UDAL HILERRIKO KONTZESIOEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ARAUA (Tamaina 16 Kb)

10.- EZGAITASUNA DUTEN PERTSONEI APARKATZEKO TXARTELAK EMATEA ARAUTZEN DUEN UDAL ORDENANTZA (Tamaina 32 Kb)

11.- ERAIKINAK LEHEN ALDIZ ERABILI EDO OKUPATZEKO LIZENTZIAK EMATEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 24 Kb)

12.- ERAIKINAK ZAHARBERRITZEKO LAGUNTZEN UDAL ORDENANTZA (Tamaina 22 Kb)

13.- BIKOTE EGONKORREN UDAL ERREGISTROAREN ANTOLAKETA ETA FUNTZIONAMENDUA ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (Tamaina 23 Kb)

14.- PASABIDEAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA. (Tamaina 245 Kb)

15.- IBILGAILUAK EREMU PUBLIKOTIK KENTZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA. (Tamaina 18 Kb)

16.- HILETA OMENALDI ZIBILAK EGITEKO BAIMENA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA. (Tamaina 24Kb)

17.- ORDENANTZA, EZKONTZA ZIBILAK EGITEKO LOKALAK ERABILTZEKO TASA ARAUTZEN DUENA. (Tamaina 8 Kb)

18.- ZIRKULAZIOARI BURUZKO UDAL ORDENANTZA. (Tamaina 77 Kb)

19.0 – ORDENANTZA, AISIALDIKO BILTOKI IRAUNKOR EDO ALDI BATERAKO GISA ETXABE EDO LOKALAK SORTU ETA ERABILTZEA ARAUTZEN DUENA. (Tamaina 66 Kb)

19.1 GAZTETZE ERABILTZEKO BARNE ARAUBIDEAREN ARAUDIA. (Tamaina 74 Kb)

20.- UDAL ORDENANTZA ETA ERABAKIETAN AURREIKUSITAKO IKUSKAPENEN TASAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA. (Tamaina 15 Kb)

21.1.- ORDENANTZA, UDALAREN LOKALAK ERABILTZEKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUENA. (Tamaina 14 Kb)

21.2.- UDALAREN LOKALAK HERRITARREN ELKARTEEI LAGATZEA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA (Tamaina 66 Kb)

21.3 – MATERIALEN LAGAPENA ETA ZERBITZU PERTSONALAK ETA HORIEK ERABILTZEKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN DITUEN ARAUA (Tamaina 29 Kb)

22.- HIRUGARREN MUNDUAREKIKO LANKIDETZARI BURUZKO ORDENANTZA. (Tamaina 19 Kb)

23.- ORDENANTZA, BERIAINGO UDALERRIAN ANIMALIAK EDUKITZEA ARAUTZEN DUENA (Tamaina 155 Kb)

24.- ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA. (Tamaina 177 Kb)

25.0 – BERIAINGO LURRALDE, EKONOMIA ETA GIZARTE PIZGARRIEN UDAL PLANEKO DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (Tamaina 59 Kb)

25.1.- ON-N ARGITARATUTAKO LABURPENA – BERIAINGO ENPLEGUA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA ETA OINARRI ARAUTZAILEAK (Tamaina 10 Kb)

25.2.- BERIAINGO ENPLEGUA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA ETA OINARRIAK (Tamaina 59 Kb)

26.- BERIAINGO UDALAREN DIRU-LAGUNTZAK ARAUTZEN DITUEN ORDENANTZA (Tamaina 45 Kb)

27 – BERIAINGO UDALAREN EREMU PUBLIKOAREN GARBITASUNARI, GIZALEGEZKO JOKAEREN SUSTAPENARI ETA ESPAZIO PUBLIKOEN BABESARI BURUZKO UDAL ORDENANTZA -ARAUTZEA- (Tamaina 158 Kb)

28 – ORDENANTZA FISKALA, LIZENTZIAK EMAN ETA HIRIGINTZAN BERTZELAKO JARDUKETAK EGITEKO TASAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 72 Kb)

29 – ORDENANTZA, ALOKAIRU SOZIALEKO ETXEBIZITZA ESLEITZEKO IRIZPIDEAK, FUNTZIONAMENDU ARAUAK ETA ERABILTZEKO ARAUAK ARAUTZEN DITUENA (Tamaina 37 Kb)

30 – BERIAINGO UDALAREN ERREGELAMENDU ORGANIKOA (Tamaina 116 Kb)

31- TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA FISKALA (Tamaina 57 kb).

Volver arriba