Eskabideak

Eskabide orokorra (58,1 KB)

1. “IDAZKARITZA” ARLOA

Informazioa biltzeko baimena (75,5 Kb)

Elkarteen Erregistroko inskripzioa (81,4 Kb)

Jaialdi-batzordeko laguntzaileak inskribatzea (130 Kb)

Desgaitasuna duten pertsonak aparkatzeko txartelen eskaera orria (102 Kb)

2 “ZERBITZU EKONOMIKOEN” ARLOA

Volver arriba