2019ko aurrekontua

2019 GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA
(Biztanleria: 3.941 Biztanleak)

2019ko GASTUEN AURREKONTUA, LABURPENA(25 Kb)

2019ko DIRU-SARREREN AURREKONTUA LABURPENA (21 Kb)

Aurrekontu-egonkortasuna 2019ko aurrekontu-likidazioa (290 Kb)

2019KO KONTU OROKORRAREN MEMORIA (2,82 Mb)

Kontzeptua
Zenbate
koa
%€ / biztanle
I. KAPITULUA – LANGILE-GASTUAK1.092.500,0029,46277,21
II. KAPITULUA – ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN EROSKETA1.140.800,0030,77289,47
III. KAPITULUA – INTERESAK18.400,000,504,67
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA ARRUNTAK455.300,0012,28115,53
VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK857.700,0023,13217,64
VII. KAPITULUA – KAPITAL TRANSFERENTZIAK0,000,000,00
IX. KAPITULUA – FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA143.300,003,8636,36
GUZTIRA3.708.000,00100,00940,88

2018 ETA 2019KO GASTUEN AURREKONTUAREN KONPARAZIO-TAULA
Kontzeptua20182019% Aldaketa
I. KAPITULUA – LANGILE-GASTUAK1.013.600,001.092.500,007,8%
II. KAPITULUA – ONDASUN ARRUNTEN ETA ZERBITZUEN EROSKETA1.142.400,001.140.800,00-0,1%
III. KAPITULUA – INTERESAK18.200,0018.400,001,1%
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA ARRUNTAK382.700,00455.300,0019,0%
VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK467.000,00857.700,0083,7%
VII. KAPITULUA – KAPITAL TRANSFERENTZIAK0,000,000,0%
IX. KAPITULUA – FINANTZA-PASIBOEN ALDAKUNTZA143.100,00143.300,000,0%
GUZTIRA3.167.000,003.708.000,0017,1%
GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA ARLOKA 2019
(Biztanleria: 3.941 Biztanleak)
KontzeptuaZenbate
koa
%€ / biztanle
ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA EKONOMIKOA989.500,0027%251,08
HERRITARREN SEGURTASUNA124.300,003%31,54
GIZARTE-BABESA346.000,009%87,79
OSASUNA41.900,001%10,63
ETXEBIZITZA, HIRIGINTZA ETA GIZARTE ONGIZATEA894.800,0024%227,05
HEZKUNTZA446.300,0012%113,25
KULTURA ETA JAIAK315.800,009%80,13
KIROLA549.400,0015%139,41
GUZTIRA3.708.000,00100%940,88

GASTUEN AURREKONTUAREN KONPARAZIOZKO TAULA, ARLOKA, 2018 ETA 2019
Kontzeptua20182019% Aldaketa
ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA EKONOMIKOA805.300,00989.500,0022,9%
HERRITARREN SEGURTASUNA115.500,00124.300,007,6%
GIZARTE-BABESA280.100,00346.000,0023,5%
OSASUNA34.000,0041.900,0032,.2%
ETXEBIZITZA, HIRIGINTZA ETA GIZARTE ONGIZATEA831.000,00894.800,007,7%
HEZKUNTZA225.200,00446.300,0098,2%
KULTURA ETA JAIAK310.400,00315.800,001,7%
KIROLA565.500,00549.400,00-2,8%
GUZTIRA3.167.000,003.708.000,0017,1%
2019KO DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN LABURPENA
(Biztanleria: 3.941 Biztanleak.)
KontzeptuaZenbate
koa
%€ / biztanle
I. KAPITULUA – ZUZENEKO ZERGAK1.259.300,0033,96319,54
II. KAPITULUA – ZERGA ZUZENAK210.000,005,6653,29
III. KAPITULUA – TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK393.200,0010,6099,77
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA ARRUNTAK1.295.500,0034,94328,72
V. KAPITULUA – ONDARE-SARRERAK26.900,000,736,83
VI. KAPITULUA – INBERTSIOAK BESTERENTZEA0,000,000,00
VII. KAPITULUA – KAPITAL-TRANSFERENTZIAK523.100,0014,11132,73
IX. KAPITULUA – FINANTZA-PASIBOEN GUZTIZKO ALDAKETA0,000,000,00
GUZTIRA3.708.000,00100,00940,88

2018KO ETA 2019KO DIRU-SARREREN AURREKONTUAREN KONPARAZIO-TAULA
Kontzeptua20182019% Aldaketa
I. KAPITULUA – ZUZENEKO ZERGAK1.288.000,001.259.300,00-2,2%
II. KAPITULUA – ZERGA ZUZENAK105.000,00210.000,00100,0%
III. KAPITULUA – TASAK ETA PREZIO PUBLIKOAK382.300,00393.200,002,9%
IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIA ARRUNTAK1.250.900,001.295.500,003,6%
V. KAPITULUA – ONDARE-SARRERAK25.800,0026.900,004,3%
VI. KAPITULUA – INBERTSIOAK BESTERENTZEA0,000,000,0%
VII. KAPITULUA – KAPITAL-TRANSFERENTZIAK115.000,00523.100,00354,9%
GUZTIRA3.167.000,003.708.000,0017,1%

2019ko gastuen aurrekontua – Partiden araberako laburpena(16 Kb)

2019ko diru-sarreren aurrekontua – Partiden laburpena(7 Kb)

2018ko ekitaldiko kontu orokorraren memoria(847 Kb)

KONTU-HARTZAILETZAKO TXOSTENA AURREKONTU-EGONKORTASUNA 2019 AURREKONTU OROKOR ETA BAKARRA (59 Kb)

Volver arriba