Udal taldeek erantzun dute

Udalak beretzat gordetzen du jasotako mezuak argitaratzea, laburtzea eta laburtzea, honako kasu hauetan:
• Argi eta garbi fede txarra, funtsik eza edo zehaztasunik eza antzematen bada, edo hirugarren baten eskubide legitimoa kaltetu badezakete.
• Edukiak udal-eskumena gainditzen duenean.
• Eduki ekonomikoa dutenak, prozedura judizial ireki bati buruzkoak edo udal-egintza bat berrikustea xede dutenak.
• Ebazpen judizialaren zain edo administrazio-izapidean dauden gaiak, ebazpena eman arte.

Volver arriba