PRIBATUTASUN-POLITIKA.

PRIBATUTASUN-ABISUA
Jarraian, Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorraren 13. artikuluan Beriaingo Udalean egindako tratamendu-erregistroei buruz ezarritako informazio-betebeharra garatzen da.
Pribatutasun-abisuaren bidez, datu pertsonalen titular diren herritarrei honako hauen berri ematen diegu: datu pertsonalen tratamenduari buruzko alderdi espezifikoak, tratamenduen helburuak, dagozkien eskubideak baliatzeko harremanetarako datuak, datuak tratatzeko legitimatzen gaituen arauaren informazioa gordetzeko epeak eta egindako datu-komunikazioak, besteak beste.

INFORMAZIO OROKORRA

DATUAK TRATATZEKO ARDURADUNA
• Nortasuna: Beriaingo Udala
• Posta-helbidea: Udalaren udal batzordea, z/g
• Telefonoa: 948-310288
• Posta elektronikoa: Beriain@beriain.es
• Datuak Babesteko ordezkaria: DPD@beriain.es

ADINGABEAK
Beriaingo Udalak ez die baimenik ematen 14 urtetik beherakoei beren datu pertsonalak emateko, dela zerbitzuak eskatzeko prestatutako web-formularioak betez, dela harremanetarako formularioak betez, dela mezu elektronikoak bidaliz.
Beraz, baliabide horiek erabiliz datu pertsonalak ematen dituztenek formalki adierazten dute 14 urtetik gorakoak direla edo, bestela, gurasoen edo legezko tutoreen baimena dutela.

WEB GUNEAN DAUDEN IRUDIAK
Beriaingo Udalak, webgunearen bidez, herritarren parte-hartzea eskatzen duten ekitaldi, jarduera eta abarrei buruzko informazioa eskaintzen du. Batzuetan, emandako informazioarekin batera, pertsona identifikatuak edo identifikagarriak agertzen diren argazkiak edo bideoak aurkezten dira.
Erabiltzaileak argazki horietakoren batean bere burua ezagutzen badu eta argazki horietan agertu nahi ez badu, jakinarazi iezaguzu, mesedez, dpd@beriain.es helbidearen bidez. Horretarako, zure nortasuna egiaztatzen duen dokumentuaren kopia erantsi behar duzu, eta zure irudia edo bideoa zein webgunetan dagoen adierazi behar duzu. 14 urtetik beherakoen kasuan, aitak, amak edo legezko tutoreak egin behar du eskaera.

ESKUBIDEAK
Datuen babesari buruzko araudiak zenbait eskubide ematen dizkie datuen interesdun edo titularrei, webgunearen erabiltzaileei edo Beriaingo Udaleko sare sozialen profilen erabiltzaileei.
Pertsona interesdunek eskubide hauek dituzte:

• Datuetan sartzeko eskubidea: datuak tratatzen ari diren jakiteko informazioa lortzeko eskubidea, egiten ari den tratamenduaren helburua, datu-kategoriak, hartzaileak edo hartzaile-kategoriak, kontserbazio-epea eta datu horien jatorria.
• Zuzenketa-eskubidea: datu pertsonal okerrak edo osatugabeak zuzentzeko eskubidea.
• Ezabatzeko eskubidea: datuak ezabatzea lortzeko eskubidea, honako kasu hauetan:

O Datuak jada ez direnean beharrezkoak bildu ziren xederako
O Titularrak baimena kentzen duenean.
O Interesduna tratamenduaren aurka agertzen denean
O Legezko betebehar bat betetzeko ezabatu behar direnean
O Datuak informazioaren gizarteko zerbitzu baten bidez lortu direnean, 8 Datuak Babesteari buruzko Europako Erregelamenduaren 1. atala.

• Aurka egiteko eskubidea: arduradunak bere datuak tratatzearen aurka egiteko eskubidea. Eskubide hori ez da absolutua, eta, beraz, erantzuleak datuak tratatzen jarraitu ahal izango du, baldin eta interesdunaren interesen eta eskubideen gainetik edo erreklamazioak formulatu, egikaritu eta defendatzeko arrazoi legitimoak daudela frogatu ahal badu.
• Mugaketa-eskubidea: datuen tratamenduaren muga lortzeko eskubidea, honako hauetakoren bat gertatzen denean:

REGISTRO DE PERSONAS, INTERESES E INCOMPATIBILIDADESPAREJAS DE HECHO
PADRON MUNICIPAL DE HABITANTESCENSO ELECTORAL
GESTION ECONOMICO-CONTABLEREGISTRO ENTRADA Y SALIDA
GESTION DE PERSONALCONVOCATORIA DE EMPLEO PUBLICO
ORGANOS Y COMISIONESRESPONSABILIDAD PATRIMONIAL
GESTION DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓNGESTION DE CATASTRO
LICENCIAS MUNICIPALESANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS
EXPEDIENTES SANCIONADORESAPROVECHAMIENTOS COMUNALES
TARJETAS DE ESTACIONAMIENTO (DISCAPACIDAD)GESTION DE INSTALACIONES MUNICIPALES
SUBVENCIONESAVISOS, QUEJAS Y SUGERENCIAS
GESTIÓN VENTA AMBULANTEVIDEOVIGLANCIA
PARTICIPACION CIUDADANAACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES

Última actualización: FEBRERO 2020

Volver arriba