2021eko urriak 28

BARATZE KOMUNALAK BERIAIN 2021

BARATZE KOMUNALAK BERIAIN 2021

ESLEITZEKO BAREMOA ETA KONTRATUA AMAITZEKO ARRAZOIAK

 

Eskaerak egiteko epea urriaren 29tik azaroaren 22ra izango da. Eskaera hemendik deskargatu dezakezu.

 

Erkidegoko baratzeak esleitzeko baztertze-arrazoiak

 

1.- Eskatzaile bakarra onartuko da familia unitate bakoitzeko, hau da, etxe berean bizi diren edo eraikin berean erroldatuta dauden pertsonak (izan ere, etxebizitza entregatua duen baina gurasoekin bizitzen jarraitzen duen seme-alabaren bat izan daiteke).

 

2 –Ez da onartuko azken esleipenean herri-baratza esleituta izan duen eta azken urtean lan egin ez duen edo hirugarren bati lanean eman diola jasota dagoen eskaera.

 

3 – Esleipenerako aurreikusitako epea amaitzen den egunean Udalarekin betebehar fiskalak izatea.

 

Herrilurretako baratzeak esleitzeko baremoa

 

1.- Familia unitateko langabetuen kopurua: 10 puntu prestazioa jasotzen duen bakoitzeko eta 15 jasotzen ez duen bakoitzeko.

 

2.- Errenta aitorpena: LGSra arte, 20 puntu. LGS halako 1-2, 10 puntu. LGS halako 2 edo 3, 5 puntu eta LGS halako 3 baino gehiago, 0 puntu (LGS familia unitateko).

 

3.- Eskatzailea erretiratua bada, 10 puntu.

 

4.- Familia unitatean gorputz- edo/eta adimen-ezgaitasuna duen kideren bat badago, 10 puntu.

 

5.- Familia guraso bakarrekoa bada, 10 puntu.

 

6.- Katastroaren arabera, familia unitateko kideek EZ badute lurrik (atxikiak, txaletak, lurrak), 50 puntu.

 

Idatziz igorriko zaie eskatzaile guztiei, onetsitako baztertze irizpideak eta esleipen baremoa adieraziz, behar diren agiriak epe jakin batean aurkez ditzaten. Aurkeztu ondoren, baremoa aplikatuko da eta esleipen-hartzaileen zerrenda argitaratuko da, haren kontra egoki deritzona alegatu ahal izateko. Alegazioak ebatzita, herrilurretako baratzeak behin betiko esleituko dira zozketa bidez.

 

Bestalde, herrilurren esleipendun suertatzen bada, errentamendu akordioa sinatzen den unean 150 euroko fidantza bat emango zaio Udalari. Fidantza hori zortzi urteko kontzesioaren amaieran itzuliko da. Hala ere, emakidak dirauen bitartean, baratzea ez dela erabiltzen ikusten den sei hilabete baino gehiago jarraian igarotzen badira, edo baratzea egokia ez bada, fidantza galduko da eta zerrendako hurrengoari esleituko zaio, geratzen den eperako. Aldiz, erabilera egokia bada, fidantza itzuli egingo da, nahiz eta errentamenduari uko egin ezarritako epea amaitu baino lehen.

 

Eskaerak egiteko epea urriaren 29tik azaroaren 22ra izango da. Eskaera hemendik deskargatu dezakezu.

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Imagen BERIAINGO KABALGATAREN BATZORDEA

BERIAINGO KABALGATAREN BATZORDEA

 ANIMATZEN ZARA 2024ko KABALGATA PRESTATZEN LAGUNTZERA?   BATZORDEAN JENDE GEHIAGO BEHAR DUGU EKARPENAK EGITEN, HALAKO EGUN BEREZI BAT AURRERA ATERATZEKO.....

Volver arriba