2021eko urriak 19

AMAITU DIRA GIMNASIOKO ZOLADURA ALDATZEKO ETA BERIAINGO ESKUALDEKO IKASTETXEKO BULEGOETAN AIREZTAPEN BALDINTZAK HOBETZEKO LANAK

AMAITU DIRA GIMNASIOKO ZOLADURA ALDATZEKO ETA BERIAINGO ESKUALDEKO IKASTETXEKO BULEGOETAN AIREZTAPEN BALDINTZAK HOBETZEKO LANAK

 

Uda honetan, Beriaingo Eskualdeko Ikastetxeko gimnasioko zoladura ordezteko lanak egin dira. Gimnasioa oso egoera txarrean zegoen, higatuta, eta hainbat tokitan zuloak agertu ziren, zurean termitak zeudelako.

 

Era berean, bi leiho irekitzeko obrak egin dira Elkargoaren atarian dauden bulego batzuetan, argiztapen eta aireztapen naturalez hornitzeko. Bulegoetako bat ikastetxeko bedelerako kontrol-esparrua da, eta bestea erabilgarri dagoen espazio gisa erabili da, Covid-en eraginpean egon daitezkeen ikasleak hartzeko.

 

Obra horiek egiteko, Udalak toki-erakundeei (udalak eta kontzejuak) diru-laguntzak emateko deialdia egin zuen, eraikin eta instalazioak hobetzeko eta birmoldatzeko inbertsio-proiektuak egin zitzaten ikastetxe publikoetan eta unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan, ikastetxe horien titularrak baitira. Deialdi hori 410001-41810-7609-325100 partidaren kontura finantzatu zen, “Udal jabetzako ikastetxeetan obrak suspertzea” izenekoa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren otsailaren 2ko 3E/2021 Ebazpenaren bidez onetsitako Nafarroako 2021eko aurrekontu orokorretako gastuen aurrekontukoa.

 

Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren 83E/2021 Ebazpenaren bidez, ondoren zehazten diren diru-laguntzak eman zitzaizkion udal honi:

 

 

ESPEDIENTE ZK.DIRUZ LAGUNDUTAKO OBRAKOSTUA GUZTIRANAFARROAKO GOBERNUAREN DIRU-LAGUNTZA
0011-2524-2021-000019Bulegoetako aireztapenaren baldintzak hobetzea5.181,113.548,62
0011-2524-2021-000021Gimnasioko zoladuraren ordez termitak jartzea14.703,755.909,18

 

 

 

 

 

 

 

NOTICIAS RELACIONADAS

Imagen COMUNIDADES ENERGÉTICAS

COMUNIDADES ENERGÉTICAS

COMUNIDADES ENERGÉTICAS Una propuesta del Ayuntamiento beneficiosa para el bolsillo y el medio ambiente El Ayuntamiento impulsa la creación de una Comunidad Energ...

Volver arriba