Flora eta fauna

Landaredia

Eremu jakin bateko landaredia aztertzean, alde batetik bertako landaredi potentziala hartu behar da kontuan, hau da, gizakiaren eragina alde batera utzita garatuko litzatekeen eta egonkor mantenduko litzatekeen landaredia. Beste alde batetik, gaur egungo landarediari edo lurzoruaren erabilerei erreparatu behar zaie, normalean aurrekoaren oso bestelakoa izan ohi baita, jasotako eragin antropikoagatik.

Beriango mugapeko landaredi potentziala, nagusiki, submediterraneoa da, hein handi batean ezpaindun harizti bati dagokiona (Buxo-Quercetum pubescentis). Haritza, hein handi batean Quercus cerrioides taldekoa, Buxus sempervirens, Coronilla emerus, Amelanchier ovalis, Anemone hepatica, Acer monspessulanum, Viburnum lantana eta abar ditu lagun. Sornbrio gutxi erortzen den hosto-baso bat osatzen dute, eta lurzorua denbora luzez lehortzen da azalean.

Gutxien irudikatutako landaredi potentziala ezpaindun karraskala da (Quercetum rotundifoliae buxetosum). Baso mediterraneotik harizti submediterraneora igarotzeko modu tipikoa da. Zuhaitz-geruzan, karraska da nagusi. Bere itzalpean ezpela (Buxus sempervirens) eta hosto erorkorreko beste zuhaixka batzuk babesten dira.

Kereila-basoetan oinarritutako landaredi potentzial horretatik, gaur egun lurzoruaren erabilerak oso bestelakoak dira. Hain zuzen ere, zuhaitz-landaredia ia desagertu egin da Beriango mugapetik, eta arte errelektiko eta makal bakartuen unaduren bat besterik ez da geratzen ibaiertzetan. Azken urteotan, eremu txikiak basoberritu dira.

Gaur egun, nekazaritzarako erabiltzen da batez ere, lehorreko lurretan, zerealak eta lekadunak txandakatuz. Koltza bezalako industria-laboreak agertu dira.

Mugapeko landarediari eta lurzoruaren erabilerei dagokienez, kategoria hauek bereizten dira:

  1. Koniferoen basoberritzea. Pinus nigrako pinudi gaztea eta Pinus sylvestriseko basoberritzea mendixkan.
  2. Hostozabalen baso-berritzea. Bi makaldi txikik eta POSUSAko hondakindegitik berreskuratutako lurretan egindako basoberritzeak irudikatzen dute.
  3. Larre-sastrakak. Landu gabeko lurrak, belar- eta zuhaixka-espeziez estalita.
  4. Ibaiertzeko zuhaitz-landaredia. Populus nigraren lerrokadurei dagokie, batez ere, ibai-ibilguen ertzetan.
  5. Ezpondak. Landatu gabeko lur marjinalak, aldapa handiegia dutelako.
  6. Lehorrekoa. Zerealez, lekadunez, industria-landarez (koltza) eta abarrez egindako lehorreko laboreak.
  7. Ureztalurrak. Baratze txikiak, normalean autokontsumora bideratuak.
  8. Errege altxonbidea. Errege Altxonbideak hartzen duen lurra.
  9. Ez-emankorra. Potasas de Subiza, S.A. hondakindegiak okupatutako lurrak.
Volver arriba