Aurrekontu parte-hartzaileetarako oinarriak 2022

 

 

 

 

 

 

 

AURREKONTU PARTE-HARTZAILEEN OINARRIAK 2022

BERIAINGO UDALA

 

 

2017an, udal honetako osoko bilkurak aho batez erabaki zuen Beriainen aurrekontu parte-hartzaileen prozesu bat abian jartzea, urtez urte hobetzen joateko asmoarekin.

2017. urtean PSen prozesuari urtero eusteko borondate politikoa berretsi ondoren, komenigarritzat jotzen da aurten 2022ko deialdia arautuko duten oinarriak eguneratzea.

Deialdi honen xedea

PSPen 5. deialdi honen helburua da Beriaingo herritarrek beren herriaren garapena hobetzeko ideiak eman ahal izatea, herritarren inplikazio handiagoa lortuz
Beriaingo guneak eta jarduerak. Aurrekontu Parte-hartzailea tresna bat da, herritarrek zuzenean erabaki ahal izan dezaten zertarako erabiliko den horretarako aurrekontu-partida.

Herritar eta elkarte guztiei parte hartzeko eskaintza

Aurrekontu parte-hartzaileen prozesua zabaltzea funtsezkoa da herritarren parte-hartzea lortzen saiatzeko. Parte-hartze hori da ekimen honen oinarria, eta, horretarako, garrantzitsua da ahalik eta herritar gehienei ezagutaraztea, eskura ditugun baliabide guztiak erabiliz.

Udalak dituen bitarteko elektronikoetan argitaratuko da deialdia: web orria, Facebook eta WhatsApp, udal-aldizkaria, asanbladak. Horrez gain, etxebizitza guztiei prozesua azaltzen duen liburuxka bana banatuko zaie.

Proposamenak aurkeztea

Beriainen erroldatutako 16 urtetik gorako pertsona orok eta udal honetan erregistratutako elkarteek proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte.

Proposamenek honako arlo hauetakoren batean integratuta egon beharko dute:

 • Herriko espazioak edo instalazioak mantentzea.
 • Obrak eta azpiegiturak.
 • Beriaingo biztanleei zuzendutako programa soziokulturalak.
 • Zero kostuko proposamenak.

Proposamen guztiak bat etorri beharko dira ekimen horietara bideratutako aurrekontuarekin. Aurrekontu hori 2022ko aurrekontuetan zehaztuko da. Teknikoki bideragarria izan beharko du eta araudi juridikoaren barruan egon beharko du.

Izaera zehatza izango dute eta ekonomikoki neurtu ahal izango dira (“gazteak ondo pasatzeko moduko proposamenak” ez dira baliozkoak, zehaztu egin beharko da).

Udalaren eskumenekoa eta titulartasunekoa izan beharko du, herritar guztientzako edo batzuentzat onura sortuz (beraz, ez da bideragarria izango zerbait partikular batentzat).

Herritarrek zero kostuko proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte, eta zuzenean onartuko dira, berrikuspen juridiko-ekonomikoaren ondoren, herritarren partaidetzarako batzordearen gehiengoak proposamenaren alde bozkatzen badu.

Ez dira kontuan hartuko bereizketa edo bereizketa egiten duten ekimenak edo proiektuak, pertsonen berdintasunaren aurka, animaliei tratu txarrak ematen dizkietenak, ingurumena hondatzen dutenak edo Konstituzioaren printzipioen aurkakoak direnak.

Proposamenean, pertsona edo elkartearen identifikazioa jaso beharko da, bai eta haren deskribapen laburra, justifikazioa eta kokapena ere (hala badagokio). Baita ekimenaren kostuaren gutxi gorabeherako balorazio ekonomikoa ere.

Udaletxean edo egoitza elektronikoan herritarren eskura jarriko den ereduan aurkeztuko dira proposamenak.

Proposamenak baloratzea eta hautatzea

Bideragarritasun-batzorde bat sortuko da, partaidetza-batzordeak eta proposamenen ebaluazio tekniko, juridiko eta ekonomikorako beharrezkoak diren teknikariek osatua.

Bideragarritasun batzordearen eginkizuna da Beriaingo herritarrek bozkatuko dituzten proposamenak aukeratzea.

Proposamenak jaso ondoren bilduko da, irizpide tekniko, ekonomiko, juridiko, interes sozial eta egikaritze-epearen bidez, bideragarriak zein diren eta zein ez zehazteko, eta bozkatuko direnak hautatzeko. Bideragarritasun Batzordeak txosten publiko bat egin beharko du, balorazio positiboak eta negatiboak azalduz, eta interes handienetik txikienera puntuatuko ditu, bozkatu beharrekoak hautatzeko. Haren irizpenaren aurka ezin izango da errekurtsorik jarri.

Proposamen kopurua oso handia bada, batzordeak 5 aukeratuko ditu gehienez.

Aukeratutako proposamenak argitaratzea eta boto-orriak zabaltzea

Hautatutako proposamenak Udalaren baliabide elektronikoen bidez eta egokitzat jotzen diren beste baliabide batzuen bidez zabalduko dira, eta boto-emaileen eskura jarriko diren boto-txarteletan.

Herritarrek aurkeztutako proposamenak bozkatzea

Beriainen erroldatuta dauden 16 urtetik gorakoek botoa emateko eskubidea izango dute, eta, horretarako, NAN, pasaportea edo gidabaimena aurkeztu beharko dute. Adierazitako egun eta orduetan, izendatzen diren lekuetan, botoak jasotzeko hautestontziak jarriko dira. Udaleko langileek, zinegotziek edo Batzordeak izendatutako beste pertsona batzuek zainduko dituzte.

Boto-emaile bakoitzak proposamen bat markatu beharko du boto-orrian.

Aukeratutako proposamenak zenbatzea eta goraipatzea

Herritarren Partaidetzarako Batzordea arduratuko da, egoki iritzitako laguntzarekin, botoak zenbatzeaz. Behin hori eginda, ekimen irabazlea aldarrikatuko da.

Behar bezala beteta ez dauden edo nahasmena eragiten duten boto-orriak baliogabetzat joko dira, baita beharrezkoak ez diren idazkiak edo markak dituztenak edo ofizialak ez direnak ere.

Zenbaketa osoko bilkuren aretoan egingo da eta publikoa izango da.

Kostuaren eta aurrekontu erabilgarriaren arabera, proposamen irabazle bat baino gehiago izan daitezke.

Udalak, beharrezkotzat jotzen badu, aurrekontu-aldaketa bat egin ahal izango du proposamen irabazleak gauzatzeko.

Egutegiak

Fase bakoitzaren epeak eta datak honako hauek izango dira:

 1. Oinarriak idaztea: 2022ko martxoa.
 2. Proiektua herritarren artean zabaltzea: 2022ko martxoaren 14tik 31ra.
 3. Proposamenen aurkezpena: 2022ko apirilaren 1etik 29ra.
 4. Ekimenen balorazio teknikoa eta hautaketa: 2022ko maiatzaren 2tik maiatzaren 6ra.
 5. Aukeratutako proposamenak argitaratzea eta zabaltzea: 2022ko maiatzaren 9tik ekainaren 3ra.
 6. Bozketak: telematikoak, ekainaren 4tik 11ra, eta presentzialak, 2022ko ekainaren 11n.
 7. Aukeratuak 2022ko ekainaren 15ean zenbatu eta aldarrikatzea.
 8. Gai teknikoek eta juridikoek ahalbidetzen duten ahalik eta azkarren gauzatzea.

Gauzatzea

Bozketa loteslea izango da, baldin eta parte-hartzea hautesleen % 10ekoa edo gehiagokoa bada.

Udalak zuzenean bere gain hartu ahal izango ditu gustuko proposamenak; proposamen horiek dagokion zinegotzigoaren aurrekontu arruntaren bidez gauzatuko dira edo hurrengo urteko aurrekontuetan sartuko dira, eta horien zenbatekoa ez da zenbatuko aurrekontu parte-hartzaileetara bideratutako zenbatekoen barruan.

Udaletan obra- eta inbertsio-ekintzak egiteak dakartzan baldintza tekniko eta juridikoak kontuan hartuta, proposamen irabazleak lehenbailehen gauzatuko dira.

 

 

Oinarriak pdf formatuan deskarga ditzakezu hemendik:

Volver arriba